ORIXE

O Museo de Pontevedra é unha das institucións culturais máis recoñecidas de Galicia. As súas heteroxéneas coleccións comprenden un arco temporal desde a Prehistoria ata a actualidade.

Distribuídas ao logo do conxunto histórico de Pontevedra, as súas seis sedes físicas permiten coñecer o desenvolvemento da historia e a arquitectura locais, desde os restos medievais de San Domingos, en tempos extramuros da vila, ata os fermosos pazos barrocos da praza da Leña e os inmobles que completan unha mazá na rúa Pasantería, agrupados e rehabilitados para o seu uso museístico, para rematar o paseo á beira do río Lérez, na rúa Sarmiento, co antigo colexio xesuíta unido por dúas pasarelas de cristal ao edificio do século XXI bautizado co nome dunha das figuras máis emblemáticas da política, a cultura e a arte galega: Castelao.