Equipo

Deputado responsable

Cesáreo Mosquera Lorenzo

Dirección

José Manuel Rey García

Xestión

Sonia Mateos Escudero

Consello asesor

Cesáreo Mosquera Lorenzo
Carlos Cuadrado Romay
José Manuel Rey García
Sonia Mateos Escudero
Ramón Rozas Domínguez
Lola Dopico Aneiros
Xaime Domínguez Toxo
Menchu Lamas Pérez
Teresa Táboas Veleiro
Joaquín Martínez Silva
Beatriz Comendador Rey

Consello dirección

José Manuel Rey García
Sonia Mateos Escudero
Ángeles Tilve Jar
Mª Jesús Fortes Alén
Paula Tilve Otero
Fátima Cobo Rodríguez

Área Documentación

| Mª Jesús Fortes Alén
Departamento Rexistro Bens
Natalia Fraguas Fernández
Departamento Biblioteca
Departamento Arquivo
Cristina Echave Durán

Área Coleccións

| Ángeles Tilve Jar
Departamento Investigación
Agar Ledo Arias
Departamento Conservación/Restauración
Sonia Briones Vázquez
Departamento Publicacións
Mª Ángela Comesaña Martínez

Área Exposicións

| Fátima Cobo Rodríguez
Departamento Deseño
Departamento Producción e Montaxe

Área Públicos

| Paula Tilve Otero
Departamento Educación
Sabela Santos Filgueira
Departamento Avaliación/Calidade
Luis Ignacio García Seco
Comunicación