Datos de visitas

Os datos de afluencia de visitas ao museo se actualizan mensualmente e constitúen un dos indicadores do servizo público que ofrece o museo. Permiten coñecer o perfil do visitante e a valoración dos servizos empregados. A avaliación da calidade do servizo axuda a mellorar a xestión diaria e facilita a toma de decisións para o mellor cumprimento dos obxectivos da institución ao servizo da sociedade.

Evolución mensual de visitantes
Histórico anual de visitantes