Intramuros. Obradoiros de arquitectura para nenas e nenos

Catro sesións de obradoiros dirixidos a nenas e nenos de 6 a 12 anos para que coñezan o valor arquitectónico e urbanístico de Pontevedra con actividades entre o xogo e a plástica. Serán os días 27, 28, 29 e 30 de setembro de 17:00 a 19:00 horas no Edificio Castelao.

22/09/2022

Intramuros  

A inscrición está aberta no correo electrónico contacto@tallerabierto.info. Cada nena ou neno interesado poderá inscribirse nun obradoiro e quedar en lista de espera nos outros.  

No obradoiro, as nenas e nenos participantes desenvolverán o sentido de observación, espertando o interese pola arquitectura da cidade mediante a experimentación e a diversión. Con esta proposta o Museo súmase á celebración do Placemaking Week Europe Pontevedra.

27 de setembro. A vista de paxaro

Cada día percorremos a pé as rúas da nosa cidade sen percibir os seus trazados. Pasamos diante de edificios sen decatarnos da súa forma e posición respecto doutros. Tomando como centro os edificios do museo. Nun itinerario aéreo coñeceremos as trazas da muralla e as distintas formas que toma a cidade.  

28 de setembro. Habitando formas xeométricas

A complexidade do espazo que nos rodea pode simplificarse reducindo os elementos á súa forma esencial. Pensaches algunha vez que un edificio é un gran prisma? Ou que a as fachadas están formadas por cadrados e rectángulos? Ao fin e o cabo o espazo é un grande taboleiro de xogo onde os elemento construídos son  simples formas xeométricas.

29 de setembro. Rastros e restos

A cidade é unha superposición de capas nas que as distintas etapas históricas van deixando a súa pegada. Hoxe podemos seguir a estela do que noutro tempo fomos a través de elementos que son testemuñas dun tempo anterior. As ruínas de San Domingos, un dos edificios que forma parte do museo de Pontevedra, son unha mostra das sinais do tempo e da loita por manter un patrimonio que deu forma á nosa historia.

30 de setembro. Completando o crebacabezas

A trama urbana está composta por pezas que se van encaixando ata constituír un conxunto no que ningunha das partes parece ter significado sen as outras. Nesta sesión veremos como contemporaneidade e tradición conviven poñendo como exemplo o diálogo arquitectónico entre o edificio Sarmiento e o Castelao.